Rehberler

KVKK kapsamında sizlere yardımcı olacağınız düşündüğümüz rehberlere aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Rehberi

6698 Sayılı Kanunda Yer alan Temel Kavramlar Rehberi

6698 Sayılı Kanunda Yer Alan Terimler Rehberi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamı Rehberi

Açık Rıza Rehberi

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri Rehberi

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu`nun Yapısı ve Görevleri Rehberi

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Rehberi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi-2

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Rehberi

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasi Rehberi

Madde ve Gerekçesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Terimler Sözlüğü Rehberi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi

Sorularla VERBİS Rehberi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu Rehberi

Veri Sorumluları Sicili Rehberi

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Rehberi

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Rehberi