Açık Rıza Metni

KVK KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması, açıklanması/aktarılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak kaydı ile üçüncü taraflara açıklayabilir/aktarabilir.

Açık Rıza Metni için Tıklayınız..