İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebi ile ilgili karar

İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebi” hakkında kişisel verileri koruma kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/396 sayılı karar için tıklayınız

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe